written by
Elke Lenders

Op traffic jagen is achterhaald

3 min read

Kwantiteit vs Kwaliteit in content marketing: relevante KPI's in plaats van weinig verklarende statistieken

Heb je ervaren dat inzetten op content marketing meer naamsbekendheid, meer interactie met jouw brand en meer leads oplevert? Goed. Dan hoeven we geen uiteenzetting meer te geven over het belang van doordacht, klantgericht en on-topic aanwezig te zijn op digitale kanalen. Maar hoe meet je nu precies de ROI van jouw content marketing inspanningen? Welke metrics moet je in de gaten houden en welke statistieken vullen dashboards, maar geven maar weinig inzicht.

CTO vs reads

CTO (click to open) rates of views vertellen je hoeveel keer jouw pagina geopend werd. Elke online marketeer neemt dit cijfer op in maandelijkse rapportages. Toch? Idealiter ligt het cijfer hoger dan 20% van jouw totaalbereik. Heb je meer dan 50% CTO rate? Goed bezig, maar dat pronkcijfer houdt eigenlijk niets in. Het enige wat je uit dit cijfer kan afleiden is de kracht van jouw titel, og tags of meta descriptions.

We krijgen een vertekend beeld over de waarde van content marketing wanneer we ons op de verkeerde statistieken baseren.

De contactmomenten met jouw brand zijn wel belangrijke metrics in jouw brand strategy. Story Chief voorziet daarom 'views' en 'impressions' omdat elke schrijver, marketeer of ondernemer wil achterhalen hoeveel mensen de story onder ogen heeft gekregen. Toch? Impressions duidt op het aantal views en het aantal reads. Het helpt wanneer je weet hoeveel ogen geland zijn op de content en hoeveel lezers ook effectief jouw content gelezen hebben. In geen enkel geval mag je je echter blind staren op impressies of views wanneer je de kwaliteit van jouw artikels wil achterhalen.

Reads daarentegen zijn een representatief gegeven. Het cijfer duidt op hoeveel users jouw artikel écht gelezen hebben. Je zal zien dat Story Chief meet hoelang men gemiddeld nodig heeft om een artikel van x aantal woorden te lezen. Deze variabele nemen we op om een view naar een read om te zetten.

  1. Heeft de user gescrolled?
  2. Hoelang heeft de gebruiker op de pagina doorgebracht?
  3. Werd er geklikt op een link?

Pas in één van deze scenario's spreken we over kwalitatieve bezoeken.

Als we deze data zouden vergelijken met CTR (Click Through Rate) dan zegt de gulden regel dat 5% van het bereik behaald moet worden om van een succesvolle campagne te kunnen spreken. Ook daar zijn wij bij Story Chief niet mee akkoord.

Als er uit jouw bereik al 1 lezer oprecht geïnteresseerd is in jouw artikel dan mogen we al van een succes spreken.

Laten we daar even verder op ingaan. Goede copywriters en auteurs schrijven stukken die waarheidsgetrouw zijn. De massa aanspreken met een artikel brengt niets op. Bovendien is het onbegonnen werk om een topic te vinden die iedereen kan bekoren. Nee, experts in content marketing zijn geïnteresseerd om een specifiek vraagstuk in kaart te brengen. In deze ideale situatie hoort men geen verwachtingspatroon over de views of CTR te scheppen.

Hoe meer lezers, hoe beter, uiteraard, maar elke unieke lezer informeren is een doelstelling op zich.

Leads als streefdoel

Is lezers informeren onze enige opzet? Ideologisch zijn we zeker bij Story Chief, maar we zijn niet naïf. We moeten op het einde van de rit wel een duit in de zak kunnen doen.

Wanneer je de mogelijkheid hebt om van een lezer een klant te maken, moet je de koe bij de horens vatten. Daarom voorziet Story Chief Lead Capture Forms die je rechtstreeks in jouw artikel kan plaatsen. Uit de statistieken kan je afleiden hoe de lead tot bij jou is gekomen. Zo weet je ineens wat de ROI van jouw artikel is.

Meten is weten. Maar meet wel alleen wat jou slimmer maakt.

De ROI?

Reads en leads zijn even waardevol. Afhankelijk van jouw doelstelling dragen beide cijfers bij. Reads zijn statistieken die brand awareness en interesse weergeven, terwijl leads meer vertelt over jouw sales doelstellingen. Het één versterkt vaak het ander.

Nog meer tips over content marketing?

Hou dan zeker onze blog in de gaten. Story Chief streeft ernaar om kwaliteit van content marketing voorop te zetten.

Lara Debaets van Bloovi hoeven we alvast niet te overtuigen. Zij beaamde onze aanpak al tijdens een boeiend interview.

Heb je Story Chief nog niet getest? Zeker doen.

Join over 10.000 marketeers for the latest content marketing insights.
Sign up for our newsletter